Jednostka pracy (lub energii),używaną często w elektronice,jest 1Kwh (jedna kilowatogodzina). 1 kWh jest to praca, którą wykona prąd elektryczny o mocy jednego kilowata (1kW) w czasie jednej godziny (1h).Ilu dżulom (J) równoważna jest praca 1 kWh

1

Odpowiedzi

2010-03-28T11:06:45+02:00
W = 1kWh
P = 1 kW = 1000 W = 1000 J/s
t = 1 h = 3600 s
W = ?
P= W/t
W = P*t
W = 1000 J/s *3600 s
W = 3600000 J = 3,6 MJ
5 4 5