Uzupełnij równania reakcji.
a) KOH+SO2----->.......+..................
b)........+CO2------>Na2CO3+.............
c)P4O10+.........----->K3PO4+............
d)Mg(OH)2+......----->MgSO4+............
e)........+.........----->Ca(NO3)2+........

Uzupełnij równania reakcji.Napisz słownie ogólny przebieg reakcji.Określ,jaki rodzaj soli mozna otrzymać tą metodą.
a)K2O+SO2----->........
b).......+......------->CaCO3
c)MgO+........-------->MgSO4
d)........+P4O10------>Na3PO4
e)........+..........------->Ba(NO3)2
f)Al2O3+........----->Al(NO2)3

tutaj jest miejsce do napisania słownie:
..................+..............--------> ...................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-28T10:31:20+02:00
1.
a) 2KOH+SO2----->K2SO3+H2O
b)2NaOH+CO2------>Na2CO3+H2O
c)P4O10+12KOH----->4K3PO4+6H20
d)Mg(OH)2+H2SO4----->MgSO4+2H2O
e)Ca(OH)2+2HNO3----->Ca(NO3)2+2H2O
2.
a)K2O+SO2----->K2SO3
b)CaO+CO2------->CaCO3
c)MgO+SO3-------->MgSO4
d)6Na2O+P4O10------>4Na3PO4
e)BaO+N2O5------->Ba(NO3)2
f)Al2O3+3N2O3----->2Al(NO2)3
3. do 2
a) tlenek potasu+ tlenek siarki(IV) = siarczan(IV) potasu
b) tlenek wapnia+tlenek wegla(IV) = weglan wapnia
c) tlenek magnezu+tlenek siarki(VI) = siarczan(VI) magnezu
d) tlenek sodu+tlenek fosforu(V) = fosforan(V) sodu
e) tlenek baru+tlenek azotu(V) = azotan(V) baru
f) tlenek glinu+tlenek azotu(III) = azotan(III) glinu