Explain the words in bold. use the words/phrases in the list complete the sentences.

-run into -break the record –inspired

1 A book ................ people in Calaveras to start a frog jumping contest.
2 Frogs try to .................. set in 1986.
3 Camels sometimes ....................... the people who watch the competiton.

Czekam na odpowiedź i za najlepsze daję naj i 10 punktów :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:29:35+02:00
1. inspired
2. break the record
3. run into

tłumaczenie zdań:
1. Książka zainspirowała ludzi w Calaveras do startowania w zawodach skoków żab.
2. Żaby próbują pobić rekord zdobyty w 1986 roku.
3. Wielbłądy czasami wbiegają w ludzi, którzy oglądają zawody.
5 5 5