Czas hamowania samochodu jest równy 2,5s, a droga hamowania wynosi 12m. Oblicz początkową szybkość samochodu
i średnią siłę hamowania, jeżeli masa obciążonego samochodu jest równa 5t. Załóż, że ruch samochodu jest ruchem jednostajnie opóźnionym.... Proszę o pomoc
! :)

2

Odpowiedzi

2010-03-28T11:05:01+02:00
Odp.
Dane:
t=2,5[s];
s=12[m];
m=5[t]=5000[kg];
Wzory:
s=(V*t)/2;
V=2s/t;
Jednostka:
[V]=[m/s];
V=(2*12)/2,5=9,6[m/s].
Obliczamy siłę F hamowania:
F=ma;
a=2s/t2;
F=(2ms)/t2;
Jednostka:
[F]=[kg*m/s2]=[N];
Obliczenia:
F=(5000*2*12)/(2,5)^2;
F=120000/6,25=19200[N=19,2[kN].
Odp.V=9,6[m/s];F=19,2[kN].
1 5 1
2010-03-28T11:21:05+02:00
Rozwiązanie zadania znajduje się w załącznikach