Odpowiedzi

2010-03-30T17:47:11+02:00
Rekordami nazywane są wiersze tabeli w bazach danych. Każdy rekord tabeli zawiera informacje o pojedynczym , indywidualnyk obiekcie.

Kwerenda to obiekt bazy umożliwiający uzyskiwanie informacji o danych wg określonych kryteriów.

Kwerendy tworzymy w sposób wizualny z wykorzystaniem widoku projektu kwerendy tzw. formuły QBE, to jest zapytanie poprzez przykład. Kwerendy można także tworzyć za pomocą kreatorów czy programować je w specjalnym języku programowania, to jest SQL.
74 1 74