1) Dwóch uczniów siedzi obok siebie w odległości 1,5m. Z jaka siłą przyciągają się uczniowie, jeżeli masy ich odpowiednio wynoszą m₁=50kg m₂=45kg
G=6,67×10⁻¹¹Nm²/kg

2) Z jaką siłą Ziemia przyciaga księżyc jeżeli przyjmiemy odległość tych dwoch planet = 468 000 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:06:51+02:00
1) Z prawa powszechnego ciążenia obliczamy siłę przyciągania dwóch ciał

F = Gm₁m₂/r²
dla uproszczenia zakładamy, że odległość r= 1,5m jest odległością od środków ich mas
F= 6,67×10⁻¹¹ × 50 × 45/(1,5)² = 6,67×10⁻¹¹ × 1000 = 6,67×10⁻⁸ N

2)
F = Gm₁m₂/r²
r = 468 000 km = 468x10⁶m
Przyjmijmy masę Ziemi
m₁=5,97×10²⁴kg
Masę Księżyca
m₂ = 7,35 ×10²²kg

F = 6,67×10⁻¹¹× 5,97×10²⁴ x 7,35 ×10²² /468 000 000²
F =292,676265x10³⁵/219024x10¹²
F =292 676,265x10³²/219024x10¹²
F = 1,336x10²⁰ N