Dostałam na fizykę 6 zadań, ale kompletnie nie wiem jak je rozwiązać.

zad.1. oblicz, jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10kg podnieść ze stałą prędkością na wysokość h=10m.

zad.2. ciało o masie m=10 kg podniesiono na wysokość h=10 m z przyspieszeniem a=2m/s². oblicz wykonaną pracę.

zad.3. sportowiec o masie m=80kg podczas skoku wzwyż osiąga przy odbiciu prędkość v=5m/s w czasie t=0,02s. ile wynosi średnia moc P rozwijana w tym czasie przez sportowca?

zad.4 Ciało porusza się pod wpływem stałej siły o kierunku i zwrocie zgodnym z przesunięciem. oblicz stosunek pracy wykonanej w pierwszej sekundzie ruchu do pracy wykonanej w drugiej sekundzie ruchu, jeżeli prędkość początkowa była równa zeru.

zad.5. jaką należy wykonać pracę, aby jednorodny sześcian o boku a=1m i masie m=100kg przewrócić z jednego boku na drugi?

zad.6 samolot o masie 10t leci na wysokości 5km z prędkością 360km/h. Jaki jest stosunek energii kinetycznej samolotu?

z góry dziękuje za rozwiązanie. ;) ;*

1

Odpowiedzi

2010-03-30T19:43:26+02:00
Zad 1.
Dane: szukane:
m=10kg W=?
h=10m

Fc=mxg
Fc=10 x 10
Fc=100N

W= F x s
W=100 x 10
W=1000 J

Zad 2.
Dane: Szukane:
m=10kg W=?
h=10m
a=2m/s kwadrat(ewentualnie mozna dac 12m/s dodajac grawitacje)

F= m x a W= 20 x 10
F=20N W= 200J
2 3 2