Odpowiedzi

2010-03-28T11:18:30+02:00
OCTANU CYNY (II):
*w reakcji zobojętniania
2CH₃COOH + Sn(OH)₂ = (CH₃COO)₂Sn + 2H₂O
*w reakcji tlenku z kwasem
2CH₃COOH + SnO = (CH₃COO)₂Sn + H₂O
*w reakcji metalu z kwasem
2CH₃COOH + Sn = (CH₃COO)₂Sn + H₂
1 5 1