Wyrazenie algebraiczne 2(3x-y)do kwadratu - 3(2x+y)(y-2x)+12xy przedstaw w postaci sumy algebraicznej i oblicz jego wartosc liczbowa

Dany jest wielomian w(x)=3x do trzeciej-2xdo piatej -5x+1 obliczW(-1)3W(o)przez w (z pierwiastka2)

1

Odpowiedzi

2009-10-31T06:31:35+01:00