Oto 3 zadania z książki od Matematyki ( Matematyka wokół nas, zgodna z nową podstawą programową. Gimnazjum 1. Wydawnictwo: WSiP).
Są to zadania : 5 , 6, 7 / 176
A tu ich treść:
Z.5/176
Stosunek promienia Księżyca do promienia Ziemi jest równy 3:11. Oblicz promienie Ziemi i Księżyca, jeżeli różnica ich długości jest równa 4640 km.
Z.6/176
Jeden kierowca przejechał trasę 440 km w ciągu 5,5 godziny, a drugi w 5 godzin.
Jaki jest stosunek średnich prędkości jazdy pierwszego kierowcy do drugiego?
Z.7/176
Stosunek danych liczb zastąp stosunkiem liczb całkowitych.
A) 4 i jedna druga : 2 i jedna druga
B) 12 : 6,8
C) 4 i jedna piąta : 6
D) 6: 3 i jedna piąta
E) Siedem ósmych : pięć szesnastych
H) 1,6 : 0,04
C) 4 i jedna piąta : 6
F) 3 i jedna piąta : 4
I) 6 i dwie trzecie : 62 i jedna czwarta


Z góry dziękuje za pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:33:46+02:00
Z.5/176

R - promień Ziemi
r - promień Księżyca

r/R = 3/11
11r = 3R
R-r = 4640 km
R = 4640 + r
11r = 3 (4640 +r)
11r = 13920 + 3r
11r - 3r = 13920
8r = 13920
r = 1740
R = 4640 - 1740
R = 2900

Promień Ziemi to 2900 km, a promień Księżyca 1740 km.


Z.6/176

V = s/t
V₁ = 440 / 5.5
V₁ = 80 km/h

V₂ = 440 / 5
V₂ = 88 km/h

V₁ / V₂ = 80:88
V₁ / V₂ = 10:11Z.7/176
Stosunek danych liczb zastąp stosunkiem liczb całkowitych.
A) 4 i jedna druga : 2 i jedna druga
9/2 : 5/2
9:5
B) 12 : 6,8
120:68
30:17
C) 4 i jedna piąta : 6
21/5:6
21:30
7:10
D) 6: 3 i jedna piąta
6:16/5
30:16
15:8
E) Siedem ósmych : pięć szesnastych
7/8 : 5/16
14:5
H) 1,6 : 0,04
160:4
40:1
F) 3 i jedna piąta : 4
16/5:4
16:20
4:5
I) 6 i dwie trzecie : 62 i jedna czwarta
20/3:249/4
80/12:747/12
80:747
3 5 3