Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:27:38+02:00
Słowianie byli poganami i wyznawali
politeizm. Panteon słowiański liczył wielu
bogów. Jednym z najważniejszych był
Perun, władca nieba, grzmotów i błyskawic.
Od jego imienia pochodzi słowo „piorun”
– obok topora jeden z jego atrybutów.
Perun to odpowiednik greckiego Zeusa
i rzymskiego Jowisza. Świętym drzewem
Peruna był dąb, którego drewno służyło
do palenia ognia ku czci tego boga.
Kolejny w hierarchii był Światowid, inaczej
Świętowit, bóg o czterech twarzach.
erwotnie odpowiadał za urodzaj, później dopiero zaczął decydować o wojnie i losie. Przy jego świątyni trzymano świętego białego konia, którym zajmował się arcykapłan. Wierzchowca miał dosiadać bóg, wyprawiając się na wojny. W dłoni Światowid trzymał róg obfitości corocznie wypełniany winem. Inni bogowie to m.in. pan słońca i ognia Swaróg (Swarożyc) oraz Jurowit, Radogost, Żywiena, Marzanna i Pochwist.
W mitologii słowiańskiej występowały też
bóstwa domowe, nimfy itp. Słowianie
oddawali bogom cześć na polanach,
w świętych gajach bądź na górach.
Najbardziej znane miejsca kultu na
ziemiach polskich to: Łysa Góra w Górach
Świętokrzyskich i Góra Ślęża na Dolnym
Śląsku. Bogom składano ofiary z żywności
i łupów wojennych. Nie zachowało się
wiele posągów bóstw słowiańskich,
ponieważ niszczono je w czasie
przymusowej chrystianizacji.
44 3 44