Oblicz czy 5 g wodoru wystarczy do przeprowadzenia reakcji z 80 g tlenku żelaza III w której wyniku powstaje żelazo i woda .


oblicz ile gramów żelaza zużyto w reakcji syntezy do otrzymania 65g chlorku żelaza III.

Kiedy w tych zadaniach stosuje się porównianie do unitów a kiedy do tych cyferek . Błagam pomocy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:29:17+02:00
A) Do chlorku .

3Cl₂+2Fe-->2FeCl₃
Pod powstałym chlorkiem żelaza (III) wpisujemy wartość podaną w zadaniu: 65g, pod żelazem Xg. Nad żelazem wpisujemy wartość:56g (z układu okresowego), a nad chlorkiem żelaza (III) jego masę, czyli
Masa FeCl₃=Fe+3×Cl=56g/mol+3×35,5g/mol=162,5g/mol
Teraz układamy równanie:
56g----162,5g
Xg------65g
X=(56×65)÷162,5=22,4g
Odp.W reakcji syntezy zużyto 22,4g żelaza.

b)

ms=?
mr=80g
cp=2%

ms=(2% * 80g) / 100% = 1,6g soli

mr1=400g
cp1=5%
mw2=100g
cp=?

ms=(5% * 400g)/ 100% = 20g
mw1=400-20=380g
mw=380+100=480g
mr2=400+100=500g

cp=(20g / 500g) * 100% = 4%

mw=100g
mr1=300g
cp1=10%

ms=(10% * 300g) / 100% = 30g
mw=300-30=270g
mw=270-100=170g
mr2=170+30=200g

cp=(30g/200g) * 100% = 15%

Liczę na najj :))
2 3 2