1. Jezeli p = 2³ * 3⁴ to liczba 12p jest rowna..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 2⁵ * 3⁵
2. Jezeli resztami z dzielenia liczb 17,27,28 przez liczbę n są odpowiednio liczby 8,0,1 to liczba n jest rowna...?
# wynik jaki powinien wyjsc: 9
3. jezeli liczby a,b,c sa roznymi liczbami z zbioru {2,3,5} to mozliwie najwiekszą wartoscią wyrazenia (a-b)*c jest liczba:
# wynik jaki powinien wyjsc: 9
4. W sklepiku szkolnym jest woda z sokiem zmieszana w stosunku 1:1. Ze szklanki odlano ¼ mieszaniny i dolano do pelna wody. Po dolaniu wody, soku w szklance bylo..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 37,5%
5. Jezeli a+b/x-y= 3/5 (/ - kreska ułamkowa) to wartosc wyrazenia 10a+10b/9x-9y jest równa ...?
# wynik jaki powinien wyjsc: 2/3 (dwie trzecie)
6. Jezeli 3x-2y=5 i x+2y=3 to..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 2x-4y=2


ZALEŻY MI NA OBLICZENIACH. JEŚLI NIE ZNACIE ODP NA TE ZADANIA TO NIE NABIJAJCIE PUNKTÓW, GDYŻ TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE.

PROSZE O POMOC i obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-10-30T17:10:59+01:00
1)
12*p=12*(2³3⁴)=2*2*3*2³*3⁴=2⁵*3⁵
2)
17-8=9
27-0=27
28-1=27

9=3*3*3
27=3*3*3

NWD(27,9)=9

n=9
3)
(5-2)*3
4)
x-ilość soku
y- ilość wody
x+y=100%
3/4x+3/4y=75%
3/4x+3/4y+1/2x=100%
5/4x+3/4y=100%
3/4+5/4=2
3/4:2=37.5%
5)
(a+b)/(x-y)=3/5
(10a+10b)/(9x-9y)=10*3/9*5=30/45=2/3
6)
3x-2y=5
x+2y=3

2y=3-x
3x-3+x=5

2y=3-x
4x=8

x=2
y=1/2
1 1 1