Zad.1
oblicz wartości wyrażeń
{rozpisać}
x=1
6x-8=
x=o
1
__x +7=
2


zad.2
zapisz krucej
6x+7y+5z=

zad.3
wypisz wyrazy sum
6x-7y=5zjeżeli ktoś mam zielone ćwiczenia z 6 klasy ,
to bardzo prosiła bym o rozwiązania zadania 7 ze strony 4

2

Odpowiedzi

2010-03-28T11:41:02+02:00
Zad. 7. str. 4.
trójkąt prostokątny = obwód : x+z+y pole : x*z/2
rónoległobok = obwód : y+z+x pole : x*z
trójkąt ostrokątny = obwód : a+2*b pole : a*c/2
trapez = obwód : a+b+c+d pole : (b+d) *a/2
1 5 1
2010-03-28T11:54:11+02:00
Zad.1
6x-8=6×1-8=6-8=-2
1/2=0,5
0,5x+7=0,5×0+7=7
zad.2
6x+7y+5z nie da się zapisać krócej
zad.3
wyrazy sumy: 6x, -7y, 5z
zadanie 7 str.4
obw. = x+z+y
p = x×z:2

obw. = y×2+x×2
p. x×z

obw. = b+a+b

obw.= a=+c+b+d
p=(d+b)×a:2

: