Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T16:27:13+01:00
Slazacy, Niemcy , Ukraińcy, Bialorusini, Rosjanie,Romowie,Litwini,Kaszubi, Słowacy,ZydziCzesi, Tatarzy, Karaimi, Grecy, Macedończycy, Włosi, Francuzi, Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi, Wietnamczycy, Turcy, a także osoby pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego. Co roku o azyl w naszym kraju ubiega się około dwóch tysięcy osób - przede wszystkim z Armenii, Indii, Rosji, Afganistanu, Somalii, Sri Lanki, Iraku, Algierii i Pakistanu
100 2 100
2009-10-30T16:28:36+01:00
Ukraińcy
Białorusini
Żydzi
Tatarzy
Rosjanie
Niemcy
Łemkowie
Litwini
Czesi
Romowie
Karaimi
Ormianie
Słowacy
49 3 49