1. Liczba 71 jest medianą zestawu pięciu kolejnych liczb nieparzystych. Suma tych pieciu liczb jest równa..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 355
2. Jezeli w ciagu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz jest rowny -3, a dziesiaty wyraz jest rowny 30 , to suma dziesieciu początkowych wyrazów tego ciagu jest rowna..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 135
3. Suma kwadratów długości trzech boków trojkata prostokątnego jest rowna 72. Zatem przeciwprostokątna ma dlugosc...?
# wynik jaki powinien wyjsc: 6
4. Jezeli sinα = √3-√2/√7 (/ - kreska ulamkowa) to wartosc wyrazenia sin²α+cos²α jest rowna..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 1
5. Jezeli pole powierzchni całkowitej szescinu jest równe 96cm², to jego objetosc jest rowna..?
# wynik jaki powinien wyjsc: 64cm³
6. Liczby 2, x+4, 18 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego, gdy liczba x jest równa...?
# wynik jaki powinien wyjsc: 2.


ZALEŻY MI NA OBLICZENIACH. JEŚLI NIE ZNACIE ODP NA TE ZADANIA TO NIE NABIJAJCIE PUNKTÓW, GDYŻ TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE.

PROSZE O POMOC i obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T16:44:19+01:00
1.
Mediana to środkowy wyraz uporządkowanego zestawu liczb. Dwa kolejne nieparzyste wyrazy większe od 71 to: 73 oraz 75m, a dwie mniejsze to 69 i 67
67+69+71+73+75=355

2.
a₁=-3
a₁₀=30
S₁₀=[(a₁+an)/2]*n
S₁₀=[(-3+30)/2]*10
S₁₀=[27/2]*10
S₁₀=13,5*10
S₁₀=135

3.
c-przeciwprostokątna
a²+b²+c²=72
b=a√3
c=2a
a²+(a√3)²+(2a)²=a²+3a²+4a²=8a²
72=8a²/:8
a²=9
a=√9
a=3
c=2a
c=2*3
c=6

4.
Wychodzi jedynka niezależnie od sinusa, ponieważ:
sin²α+cos²α=1
Jest to tzw. Jedynka trygonometryczna

5.
P=6a²
6a²=96/:6
a²=16
a=√16
a=4
V=a³
V=4³
V=64 (cm³)

6. Liczby 2, x+4, 18 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego, gdy liczba x jest równa...?
a₁=2
a₃=18
(a₂)²=a₁*a₃
(a₂)²=2*18
(a₂)²=36
a₂=√36
a₂=6
x+4=6
x=6-4
x=2
9 4 9