Zad1
Z jakiej wysokości spadła na ziemie miedziana kulka o masie 2kg., jeżeli w wyniku upadku jej temperatura wzrosła o 0,5*C? Zakładamy, że cała energia mechaniczna kulki została zużyta na wzrost energii wewnętrznej kuli.Ciepło właściwe miedzi Cw=385 J/kg x *C

Zad2
Ile trzeba dostarczyć energii, aby podwyższyć temperaturę 3kg wody od 25*C do 85*C? Ciepło właściwe wody 4200 J/kg x *C

1

Odpowiedzi

2010-03-28T11:38:20+02:00
Zad 1
Energia potencjalna zamienia się na ciepło
mgh=mCwΔt m się skraca
gh=CwΔt
h=CwΔt/g
niech g=10 m/s2 nie wpłynie to znacząco na wynik
h=385*0,5/10 = 19,25 m
Zad 2
Q=mcwΔt
m=3 kg
cw=4200
Δt=85-25=60
Q=3*4200*60 = 756000 J