Przetłumacz! Korzystanie z translatorów zgłaszane jako SPAM

Na ostatniej lekcji języka niemieckiego przeprowadziliśmy w naszej grupie ankietę dotyczącą Austrii. Nauczyciel zadał pytanie co kojarzy nam się ze słowem Austria ? Każdy z nas musiał napisać na kartce dwa słowa kojarzące się z tym krajem.Wyniki były następujące : 9 razy pojawiło się słowo Mozart i Alpy, trzy razy Wiedeń, dwa razy walc i jeden raz słowo dunaj, niemiecki. Z ankiety tej wynika,że Austria większości osób kojarzy się z Mozartem i Alpami.
Moim zdaniem Austria jest znana z wiedeńskich muzeów i galerii, walca wiedeńskiego i festiwalu w Salzburgu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T11:34:01+02:00
Wir führten auf der letzter Deutschstunde in unserer Gruppe eine gegolten eines Österreichs Umfrage durch. Ein Lehrer gab eine Frage was auf er uns assoziiert mit dem Wort ein Österreich ? Jeder von uns musste auf dem Blatt zwei Worte assoziiert mit diesem Land schreiben.Ergebnisse waren folgende : 9 Male erschien ein Wort ein Mozart und Alpen, drei Male ein Wien, zwei Male ein Walzer und ein mal ein Wort dunaj, deutsch. Er ergibt sich aus dieser Umfrage,dass er ein Österreich der Mehrheit der Personen mit Mozartem und Alpen assoziiert.
Meiner Meinung nach ein Österreich ist bekannt aus dem Wienermuseum und Galerie, ein Wienerwalzer und Festspiele in Salzburgu