Temat: Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego. /4ćwiczenia/

(Żeby otrzymać punkty wszystkie zadania muszą być poprawnie zrobione - inaczej zgłaszam jako błędne.)

1. Aleksander Wielki przeprowadził reformy zgodnie z następującymi ukazami carskimi:
- o oczynszowaniu z urzędu,
- o emancypacji Żydów,
- o wychowaniu publicznym.
Wyjaśnij, czego dotyczył każdy z tych ukazów.

2. Wymień przyczyny dążeń niepodległościowych Polaków w latach 60. XIX wieku.

3. Podaj przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie Polskim.

4. Scharakteryzuj krótko ROLĘ Andrzeja Zamoyskiego w ŁAGODZENIU KONFLIKTU rosyjsko-polskiego.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T02:52:36+01:00
1)
a) Włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę
w pieniądzach lub daninę w zamian za użytkowanie ziemi - została zniesiona
B) nadanie praw żydom i uwolnienie się od poddaństwa
c)forma szkolnictwa, zwłaszcza otwarcie w listopadzie 1862 roku w Warszawie uniwersytetu pod nazwą Szkoły Głównej
2)
-Dążenie do zmiany ustrojów i obalenia tyranii
-Odzyskanie niepodległości.
-Przynależności do wspólnoty narodowej
-Odzyskanie wolnosci
3)
W latach 1815-1830 konstytucyjne swobody obywatelskie poważnie ograniczyła represyjna polityka .Wydany po upadku powstania listopadowego Statut Organiczny (1832) ograniczył autonomię Królestwa Polskiego znosząc wojsko, odrębny sejm, konstytucję. Rosjanie rozpoczęli szereg represji zarówno w stosunku do uczestników powstania, jak i instytucji państwowych zawieszając prawa konstytucyjne.
4)
Andrzej Zamoyski, propagator nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie,wyniosłość, apodyktyczność, zawiść i mściwość odtrącały potencjalnych zwolenników. Ludzi wokół niego skupionych nazywano od posiadłości hrabiego, klemensowczykami.
1 5 1