Zad1.
Przetłumacz podane zdania i wstaw odpowiednie wyrazy we właściwe miejsce.
worse
drier
grow
energy
water
bigger
change
plants
THE PROBLEMS
- Air and water pollution will get worse.
- The climate will continue to ___________.
- The world population will __________ by 25%
- Cities will get _______ and more crowded.

THE EFFECTS
= The weather will get hotter and ____________.
= Many ___________ and animals won't survive.
= Millions of people won't have any food or clean ____________.
= We won't have enough __________.

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie tego zadania?

3

Odpowiedzi

2010-03-28T11:41:37+02:00
Gorzej
suszarka
rosnąć
energia
woda
większe
zmiana
roślin
2010-03-28T11:43:46+02:00
The climate will continue to change - klimat będzie się zmieniał
The world population will grow by 25% - populacja wrośnie o 25%
Cities will get bigger and more crowded - miasta staną się większe i bardziej zatłoczone
The weather will get hotter and drier - klimat stanie się suchszy i bardziej gorący
Many plants and animals won't survive - wiele roślin i zwierząt nie przeżyje
Millions of people won't have any food or clean water - miliony ludzi nie będą miały jedzenia i wody pitnej
We won't have enough energy - nie będziemy mieć wystarczająco dużo energii

pozdrawiam ;)
2010-03-28T11:44:30+02:00
The climate will continue to CHANGE.
The world population will GROW by 25%.
Cities will get BIGGER and more crowded.

The weather will get hotter and DRIER.
Many PLANTS and animals won't survive.
Millions of people won't have any food or clean WATER.
We won't have enough ENERGY.

Klimat ciągle będzie się zmieniał.
Populacja świata zwiększy się o 25%.
Miasta będą większe i bardziej zatłoczone.

Pogoda będzie coraz gorętsza i sucha.
Wiele kwiatów i zwierząt nie przetrwa.
Miliony ludzi nie będzie miało żadnego jedzenia ani czystej wody.
Nie będziemy mieli wystarczająco dużo energii.