Temat: Polskie patrie polityczne na początku XX wieku./3 ćwiczenia/

(Żeby otrzymać punkty wszystkie zadania muszą być poprawnie zrobione - inaczej zgłaszam jako błędne.)


1. Dopisz partie i postawę wobec zaborców do każdej z orientacji.

a)PROROSYJSKA:
* partie-
* postawa wobec zaborców-

b)PROAUSTRIACKA:
* partie-
* postawa wobec zaborców-

2. Jaki był stosunek Niemców do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku?

3. Jaki był stosunek Rosjan do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T17:30:20+01:00
Zadanie 1.
a) PROROSYJSKA:

* partie - Polskie Drużyny Sokole, Drużyny Bartoszowe, Liga Narodowa.

* postawa wobec zaborców: Przywódca tej orientacji - Roman Dmowski, za najgroźniejszego wroga Polski uważał Niemców. Mawiał, że związek z państwami centralnymi (czyli z Niemcami i Austro - Węgrami) utrwali rozbiory. A dzięki sojuszu z Rosją miały zostać połączone ziemie polskie pod berłem cara.

b) PROAUSTRIACKA:

* partie: Związek Walki Czynnej, Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, i inne organizacje paramilitarne.

* postawa wobec zaborców: przywódca tejże orientacji - Józef Piłsudski, za głównego wroga Polski uważał państwo rosyjskie. Po wybuchu wojny chciał wkroczyć na tereny zaboru rosyjskiego. Później miał zamiar doprowadzić do powstania i na podbitych terenach zbudować niepodległe państwo.

Zadanie 2.
Myślę, że stosunek Niemców do Polski nie był pozytywny a raczej pogardliwy pod koniec XIX wieku. Uważam, że było to spowodowane chęcią zagarnięcia coraz większych terenów należących do społeczeństwa polskiego.
W 1894 roku powstał Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, zwany przez Polaków Hakatą. Była to organizacja, która prowadziła propagandę antypolską. Wspierała również aktywnie wszelkie zarządzenia pruskiego rządu, skierowane przeciw Polakom.

Zadanie 3.
Sądzę, iż stosunek Rosjan do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku było niezwykle podobne do stanowiska Niemiec. Po upadku powstania styczniowego władze carskie jeszcze bardziej wzmogły rusyfikację Polaków. Zakazane było posiadanie polskich książek na stancjach i w internatach. Nawet ówczesny kurator wyraził pragnienie, by polskie matki śpiewały dzieciom kołysanki po rosyjsku.

Myślę, iż podołałam zadaniu.
1 5 1