Odpowiedzi

2010-03-28T11:54:04+02:00
Cos²3x-0,5cos3x=0
cos3x(cos3x-0,5)=0

ILOCZYN JEST RÓWNY ZERO, GDY PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z CZYNNIKÓW JEST RÓWNY ZERO, więc:
cos3x=0 lub cos3x-0,5=0

cos3x=0, gdy 3x=90 /:3
x=30st.

LUB

cos3x-0,5=0 /+0,5
cos3x=1/2, gdy 3x=60 /:3
x=20st.