Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:49:53+02:00
Zadanie 4str.9
nazwa szkła ; zastosowanie w laboratorium :
1.probówka prowadzi sie w nich małe reakcje chemiczne
2.zlewki służą do wykonywania różnych reakcji
3.cylinder miarowy służy do odmierzania objętości cieczy
4. kolby stożkowe służą do prowadzenia reakji chemicznych
5. lejki służą do przelewania różnych substancji
6. szkiełko zegarkowe służy do obserwacji krystalizacji i mieszanin
7. kolby miarowe można w nich przechowywać substancje
8.krystalizatory służą do wykonywania reakcji chemicznych
zadanie 16.str. 17
a)mieszaniny jednorodne :
1. cukier rozpuszczony w wodzie
2. cukier z solą
3. sproszkowana kreda z solą
b) mieszaniny niejednorodne :
1.woda z mąką
2.siarka z żelazem
3. woda z piaskiem
zadanie 36 str. 25
powietrze:
gęstość : 28 g/cm sześcienny
barwa: bezbarwny
rozpuszczalność w wodzie : 29,18 cm sześciennych na 1dm sześcienny
stan skupienia : gaz
zapach : bezwonny
temperatura topnienia: -190 stopni C
zadanie 37 str. 25
stałe składniki powietrza : azot , tlen , argon
zmienne: dwutlenek węgla , siarki i azotu