1.Rozwiaz nierownosc x²≤9 i podaj wszystkie liczby naturalne , które ja spełniają.
2. Ciag okreslany jest wzorem an= n+10/n+2
/ = kreska ulamkowa.
a) oblicz dwudziesty wyraz ciagu (an)
b) ktory wyraz ciagu (an) jest rowny 3/2 [trzy drugie].

prosze o obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T16:58:53+01:00
1. x²-9≤0
(x-3)(x+3)≤0
x∈<-3;3>
Wypisujemy z tego przedziału wszystkie liczby naturalne, tj. 0; 1; 2; 3.

2. a) w miejsce n wstawiamy 20:
a₂₀=(20+10) / (20+2)=30/22=15/11

b) an=³/₂
an=(n+10)/(n+2)
³/₂=(n+10)/(n+2)
3(n+2)=2(n+10)
3n+6=2n+20
n=14
14 wyraz ciągu jest równy ³/₂