1.Uzupełnij równania reakcji
a)___ C2H4 +_________ ------ ______ CO+__________
b)___C2H4+_________ ------- _____C +_________
c)____ C2H4+ _________ ------_____CO2+_________
d)C2H4 +Cl2------- _____________
e) CH2 = CH2 + HCl ------ __________
f)CH2=CH2+_________ ---------CH3-CH3

2.Oblicz objętość etenu o gęstości 1,15 g\dm3 ,której nazley użyć aby otrzymać w reakcji spalania 8,8 g gazu powodującego mętnienie wody wapiennej.


3.Uzupełnij równania reakcji spalania etynu.
a) _______C2H2+________ -------- ____CO2+____________
b)________C2H2+_________ -------- _____C +____________
c)________ C2H2+__________-------- ____CO+________


4.Uzupełnij równania reakcji spalania
a) 2 C6H14 + 19 O2-------- ___________+ ___________
b)____________+_______________ --------- 15 CO2 +16 H2O
c)___________+ 11 O2 --------- 2o C + ____________
d)______________ + 17 O2 -------- __________ +12H2O
e)2 C17H26 + _________ -------- 34 CO + ___________
f)_________________+______________ -------- 9 C +10 H2O

1

Odpowiedzi

2009-10-30T21:59:28+01:00