1)Dźwignia dwustronna znajduje się w równowadze . Ramię siły, na której znajduje się ciężar 1000N ma R₁ = 20 cm . Oblicz wartość siły na drugim ramieniu o długości R₂=2,5

2) Chłopiec o ciężarze F₁=400N usiadł na huśtawkę w odległości R₁=1,5m na osi obrotu. W jakiej odległości od tego chłopca musi usiąść jego kolega o ciężarze F₂=600N aby huśtawka pozostała w równowadze ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:08:54+02:00
1.Warunek równowagi momentów sił to:
F₁ * R₁ = F₂ * R₂
Stąd wyznaczamy:
F₂ = F₁ * R₁ / R₂ = 1000N * 20cm / 2,5m = 1000N * 0,2m / 2,5m = 80N

Odp.
Wartość siły na drugim ramieniu wynosi 80N.


2.Przekształć odpowiednio wzór f1*r1=f2*r2