Odpowiedz na pytania:
1. Kto zwołał Sanhendryn?
2. Jak nazywał się najwyższy Kapłan?
3. Przed kim postawiono Pana Jezusa (Namiestnikiem)?
4. Skąd pochodził Łazarz?
5. Skąd pochodził człowiek, który poprosił o ciało Jezusa? Jak miał na imię?
6. Co oznaczają słowa "Eli Eli Lema Sabachtani" ?
7. Kto pomógł nieść Krzyż Jezusowi?
8. Ile otrzymał srebrników Judasz?
9. Kto wydał Pana Jezusa?
10. Jakie słowa wypowiedział Setnik oddając chwałę Bogu?
11. Jakie słowa skierował Pan Jezus do złoczyńcy, który wisiał koło niego?

PIERWSZĄ DOBRĄ ODPOWIEDŹ WYBIERAM JAKO NAJ. ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:21:09+02:00
1. Annasz
2. Jezus Chrystus
3. Przed Piłatem
4. Z Betanii
5. Mąż Maryi, Józef z Arymatei
6. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
7. Szymon z Cyreny
8. 30 srebrników
9. Judasz
10. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy
11. Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś, będziesz ze mną w raju
3 3 3
  • avim
  • Początkujący
2010-03-28T12:23:27+02:00
1 . Annasz albo Kajfasz
2. Jezus Chrystus
3. Piłatem
4. z Betami
5. Józef z Arymatei
6. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
7. Szymon
8. 30
9. Judasz
10. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy
11.Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju
Myślę że pomogłam ;))
3 5 3
2010-03-28T13:11:00+02:00
1.Annasz
2.Jezus Chrystus
3.Przed Poncjuszem Piłatem
4.Z Betanii
5.Józef z Arymatei
6."Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"
7.Szymon z Cyreny
8.30 srebrników
9.Judasz
10."Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy"
11."Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś, będziesz ze mną w raju"
2 3 2