A)1+2x<4x+5
powinno wyjść x>-2
b)6-x>2x
powinno wyjść x<2
c)2(x-3)znak mniejszy bądz równy 4
powinno wyjść x znak mniejszy bądz równy 5
d) (6-x):2 znak mniejszy bądz równy 7
powinno wyjść x znak większy badż równy -8
e) 2(x+1) < 4x
powinno wyjść x>- 1,3

z matematyki podręcznik dla klas 6 str189 ćw.1 matematyka z plusem:)

z góry dzięki:*

3

Odpowiedzi

2010-03-28T12:30:19+02:00
1. 1+2x<4x+5
2x-4x<-1+5
-2x<4 / -2
x> -2
3. 2(x-3)mniejsze równe 4
2x-6mniejsze równe 4
2xmniejsze równe 6+4
2xmniejsze równe10
xmniejsze równe5
4. (6-x)/2mniejsze równe7
3- 1/2xmniejsze równe7
- 1/2xmniejsze równe7-3
- 1/2xmniejsze równe4 / -1/2
x większe równe -8

2010-03-28T12:31:05+02:00
A)1+2x<4x+5
2x-4x<-1+5
-2x<4/:(-2)
x<-2

b) 6-x>2x
-x-2x>-6
-3x>-6 /:(-3)
x>2

c) 2(x-3)>4
2x-6>4
2x>6+4
2x>10 /:2
x>5

d) tego niewiem jak zrobić!!!

e) 2(x+1)<4x
2x+2<4x
2x-4x>-2
-2x<-2 /:(-2)
x<1
2010-03-28T12:41:24+02:00
2x-4x<5-1
-2x<4/:(-2)
x>-2

-x-2x>-6
-3x>-6 /:(-3)
x<2

2(x-3)<_4
2x-6<_4
2x<_4+6
2x<_10/: 2
x równy lub mniejszy 5

(6-x):2 znak mniejszy lub równy 7 /*2
6-x<_14
-x<_14-6
-x<_8/:(-1)
x_>-8
x znak więksszy lub równy -8

2(x+1)<4x
2x+2<4x
2x-4x<-2
-2x<-2 /:)-2)
x>1-mi ciągla tak wychodzi więc spr. jeszcze raz