Zad.1
Sam chce być kalunem, ale się do tego nie nadaje.
Ułóż zdania o Samie z enough. Użyj przymiotników z plakatu .

np; Sam's not crazy enough


________________________________________

Do you want to be a clown ?
Are you crazy ?
happy ? fit ? large ?
silly ? friendly ?
funny ? ugly?zad .2

Te cztery przymiotnki mają znaczenie przeciwne do przymiotników z plakatu. Połącz je w pary a następnie ułóż zdania z too .

miserable, small, inteligent, unfriendly

happy - miserable

Sam's too miserable .


zad.3

Mark i Lorna urządzają przyjęcie . Uzupełnij dialog słowami much, many a lot of .

M; Are we ready for the party, then ?
L; Let's see. What do we need ?
M; mmm Chairs ?
L; Yes, we've got '' a lot of '' chairs.
M;Good what about food ? and drinks ?
well, we've got ..... drinks. Now food.
we've got .... sald, but we haven't got ....
bread. Mmm and we havent got
... meat. Let's go shopping !
M; yes in a minute. What about plates knives and forks.
L; we've got .. knives and forks, but we haven't got ... plates
I know- we can buy paper plates
m; good idea. Are ... people coming ?
l; Oh; yes. All our friends are coming !

( w miejsce kropek trzeba stawić albo many albo much albo a lot of )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:25:29+02:00
Sam's not happy enough
Sam's not friendly enough
Sam's not funny enough

small-large
sam's too small
intelligent-silly
sam's too silly
unfriendly-friendly
sam's too unfriendly

a lot of, many, much, much, many, many, a lot of

pozdrawiam ;)