Odpowiedzi

2010-03-28T12:52:44+02:00
* w większości krajów europejskich zostały uchwalone lub nadane przez władców konstytucje, które zapewniały podstawowe prawa i wolności obywateli, możliwość wybierania swych przedstawicieli do władz ustawodawczych
* władza monarchów została ograniczona przepisami konstytucyjnymi
* przyspieszenie kształtowania się ruchów narodowych w Europie
* narodził się SYJONIZM czyli ideologia narodowego odrodzenia żydowskiego, która była reakcją na wzrost antysemityzmu oraz świadectwem istnienia nowoczesnej świadomości narodowej Żydów (ideologia ta głosiła że Żydzi pomimo rozproszenia stanowią taką samą wspólnotę jak narody zamieszkujące zwarte terytoria)
* zjednoczenie Włoch
* rozwój nowoczesnych partii politycznych; głównym zadaniem partii stawało się zdobycie w wyborach jak największej liczby głosów
* ruch socjalistyczny - rozwinął się przede wszystkim tam gdzie socjaliści nie mieli możliwości legalnego udziału w życiu publicznym (I Międzynarodówka, II Międzynarodówka)
* ruch nacjonalistyczny - zdaniem nacjonalistów konieczna jest stała mobilizacja wspólnoty narodowej do obrony przed obcymi oraz walka o zapewnienie własnemu narodowi jak najlepszych warunków rozwoju
* w większości państw do władzy powrócili wcześniej rządzący, a wobec pokonanych zastosowano surowe represje
* ostatecznie zlikwidowano przywieje feudalne, przeprowadzono też uwłaszczenie chłopów
* we Francji zagwarantowano powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn i prawo zrzeszania się
4 4 4