Korzystając z dostępnych ci źródeł, napisz notatkę na jeden z zaproponowanych tematów.
-Owady żyjące społeczne
-Owady szkodniki roślin
-Owady pasożyty zwierząt i człowieka
-Owady chroniony
Tylko jeden gatunek np. mrówki daje naj

2

Odpowiedzi

2010-03-28T19:25:41+02:00
Pszczoły to owady społeczne. królowa pszczół znosi jajka oraz wytwarza fermony, dzieki czemu może rozpoznawać swój rój wśród innych pszczół. królowa udaje sie na gody. to trutnie dostarczają jej nasienia, a potem giną. te które są nie potrzebne zostają wygnane z ula i po dłuższym czasie też umierają albo z głodu , albo z zimna. w społeczeństwie tym są też robotnice, które czyszczą komórki, do których królowa składa jaja, pielęgnują larwy, wypacowują wosk i budują plastry, odbierają nektar od robotnic - zbieraczek, stróżuja u wejścia i wentyllują ul, pielęgnują i obraniają gniazdo.
17 3 17
2010-03-28T20:28:00+02:00
Owady chronione
W Polsce gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem wpisuje się do "czerwonej księgi zwierząt",na "listę zwierząt ginących i zagrożonych"oraz na listę gatunków chronionych,która ukazuje się w postaci rozporządzenia Ministra Środowiska.
Niestety,powyższe wykazy nie obejmują jeszcze wielu rzadkich,zanikających i
zagrożonych wyginięciem gatunków.Podstawową przeszkodą jest tu brak specjalistów od wielu grup owadów oraz zbyt mało dostatecznej wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności zwierząt.Niektóre grupy owadów rozpoznane są zatem
lepiej,inne słabiej.Jedną z lepiej opracowanych grup są chrząszcze.Na podstawie
zebranych w ciągu ostatnich lat szacuje się,że w Europie Środkowej zagrożonych
jest ponad 40% gatunków chrząszczy.Główną tego przyczyną jest degradacja ich naturalnego środowiska.


Sam robiłem tę pracę,więc mam nadzieję,że pomogłem
46 4 46