Odpowiedzi

2010-03-28T12:27:06+02:00
anafora, czyli celowe powtórzenie, które podkreśla ważność danego fragmentu, zwykle na początkach wersów. No i jeszcze ożywienie, w ostatniej zwrotce.

Kto mówi w wierszu? (sytuacja, portret psychologiczny)

. Do kogo mówi? (portret odbiorcy, jego związek z osobą mówiącą).

Po co mówi? (cel wypowiedzi wynikający z jej ukształtowania).
1. Wypisz eksponaty wymienione w tekście wiersza -I, II, V zwrotka.
2. Kim byli właściciele tych eksponatów, co przeżywali, co czuli - puść wodze fantazji.

O czym? (o kim?) mówi. (temat wypowiedzi)
1. Co to jest muzeum? Definicja - "Słownik języka polskiego".
2. Potraktuj wiersz jako opis lub definicję muzeum. Sporządź schematyczną wersję opisu, wypełniając obie rubryki tabeli.

Jak Język, środki stylistyczne.)
personifikacja
metonimia
elipsa
kontrast
6 3 6