Zadania z cw do chemii (3 gim )

Zad. 117
a) __ HCOOH + __ C5H11OH --> _____+ _____
b) _____+_____ --> __ C4H9COOH3 + _____
c) __ C5H11COOH + _____--> __ C5H11COOC2H5 + _____
d) __ C17H33COOH + __ C4H9OH --> ______ + ______
e) _____ +_____ --> __ C15H31COOC3H7 + _____
f) __ C9H19COOH +__C6H13OH --> ______+_____


Zad. 118
Napisz reakcję hydrolizy poniżych estrów:
a) butanianu etylu
b) etanianu pentylu
c) propanianu butylu


Zad. 119
Napisz równania reakcji spalania całkowitego :
a) etanianu etylu
b) stearynianu butylu
c) metanianu metylu
d) stearynianu propylu
e) butanianu metylu
f) oleinianu pentylu


(rozwiązywac tylko do jutro rano tzn do ok. 8)

3

Odpowiedzi

2010-03-28T12:50:44+02:00
Zad. 117
a) HCOOH + C5H11OH --> HCOOC5H11+ H20
b) C4H9COOH+ CH3OH--> C4H9COOH3 + H20
c) C5H11COOH + C2H5OH--> C5H11COOC2H5 + H20
d) C17H33COOH + C4H9OH --> C17H33COOC4H9+ H20
e) C15H31COOH+ C3H7OH--> C15H31COOC3H7 + H20
f) C9H19COOH +C6H13OH --> C9H19COOC6H13+H20

zad. 118
Napisz reakcję hydrolizy poniżych estrów:
a) butanianu etylu
C3H7COOC2H5 + H20 --> C3H7COOH + C2H5OH

b) etanianu pentylu
CH3COOC5H11 + H20 --> CH3COOH + C5H11OH

c) propanianu butylu
C2H5COOC4H9 + H20 --> C2H5COOH + C4H9OH

Zad. 119
Napisz równania reakcji spalania całkowitego :
a) etanianu etylu
CH3COOC2H5 + 5O2 --> 4CO2 + 4H20

b) stearynianu butylu
C17H35COOC4H9 + 32O2 --> 22CO2 + 22H20

c) metanianu metylu
HCOOCH3 + 2O2 --> 2CO2 + 2H20

d) stearynianu propylu
2C17H35COOC3H7 + 61O2 --> 42CO2 + 42H20

e) butanianu metylu
2C3H7COOCH3 + 13O2 --> 10CO2 + 10H20

f) oleinianu pentylu
C17H33COOC5H11 + 33O2 --> 23CO2 + 22H20
2 5 2
2010-03-28T13:00:53+02:00
Zad. 117
a) HCOOH + C5H11OH --> HCOOC5H11 + H2O
b)C4H9COOH CH3OH+ --> C4H9COOCH3 + H2O
c) C5H11COOH +C2H5OH--> C5H11COOC2H5 + H2O
d) C17H33COOH + C4H9OH -->H2O + C17H33COOC4H9
e) C15H31COOH + C3H7OH --> C15H31COOC3H7 + H2O
f) C9H19COOH + C6H13OH --> H2O + C9H19COOC6H13

Zad. 118

a) butanianu etylu
C3H7COOC2H5 + H2O --> C3H7COOH + C2H5OH

b) etanianu pentylu
CH3COOC5H11 + H2O --> CH3COOH + C5H11OH

c) propanianu butylu
C2H5COOC4H9 + H2O --> C2H5COOH + C4H9OH


Zad. 119
Napisz równania reakcji spalania całkowitego :
a) etanianu etylu
CH3COOC2H5 + 5O2 --> 4CO2 + 4H2O

b) stearynianu butylu
C17H35COOC4H9 + 32O2 --> 22CO2 + 22H2O

c) metanianu metylu
HCOOCH3 + 2O2 --> 2CO2 + 2H2O

d) stearynianu propylu
C17H35COOC3H7 + 30,5O2 --> 21CO2 + 21H2O

e) butanianu metylu
C3H7COOCH3 + 6,5O2 --> 5CO2 + 5H2O

f) oleinianu pentylu
C17H33COOC5H11 33O2--> 23CO2 + 22H2O
1 1 1
2010-03-28T13:03:21+02:00
A) __ HCOOH + __ C5H11OH --> HCOOC5H11+ H20
b) C4H9COOH+H3OH --> __ C4H9COOH3 + H2O
c) __ C5H11COOH + C2H5OH--> __ C5H11COOC2H5 + H2O
d) __ C17H33COOH + __ C4H9OH --> C17H33COOC4H9 + H2O
e) C15H31COOH +C3H7OH --> __ C15H31COOC3H7 + H2O
f) __ C9H19COOH +__C6H13OH --> C9H19COOC6H13+H2O

Napisz reakcję hydrolizy poniżych estrów:
a) butanianu etylu C3H7COOC2H5+H2O-----C3H7COOH+C2H5OH
b) etanianu pentylu CH3COOC5H11+H2O-----CH3COOH+C5H11OH
c) propanianu butylu C2H5COOC4H9+H2O----C2H5COOH+C4H9OH

a) etanianu etylu CH3COOC2H5 + 5O2 ---- 4CO2 + 4H2O
b) stearynianu butylu C17H35COOC4H9 + 32O2---- 22CO2 + 22H2O
c) metanianu metylu HCOOCH3 + 2O2 ----- 2CO2 + 2H20
d) stearynianu propylu C17H35COOC3H7+ 30O2 ---- 21CO2 + 21H20
e) butanianu metylu C2H5COOCH3 +5O2 ---- 4CO2 + 4H2O
f) oleinianu pentylu C17H31COOC5H11+ 65O2 ----- 23CO2 + 21H2O
*2 --
2
2C17H31COOC5H11+65O2----46CO2+ 42H2O
1 5 1