1)Fale w różnych ośrodkach rozchodzą się z różną......(10 liter)
2)Przenoszą drgania w danym ośrodku(10 liter)
3)Dźwięki różnią się między sobą.....(10 liter)
4)Wibracje powodujące powstawanie fal(7 liter)
5)Podłużna fala odbierana przez człowieka9 liter)
6)Iloczyn długości fal i jej częstotliwości (8 liter)
7)Wielkość związana z falą oznaczoną grecką litere lambada.(7 liter)
8)Naczynie do demonstracji zjawisk falowych w wodzie(8 liter)
9)Zjawisko falowe,które ma miejsce wtedy gdy fala dociera do przeszkody(np,ściana wanienki z wodą)(7 liter)
10)Nazwa falo,która powstaje na wodzie w wyniku wrzucenia do niej kamienia(7 liter)
11)Odkształcenie sprężyny odrotne do rozciągnięcia.(10 liter)
12)Zmiana kształtu ciała(13 liter)

1

Odpowiedzi

2010-03-28T12:56:26+02:00
1. SZYBKOŚCIĄ
2. CZĄSTECZKI
3. NATĘŻENIEM
4. DRGANIA
5. DŹWIĘKOWA
6. SZYBKOŚĆ
7. DŁUGOŚĆ
8. ?
9. ODBICIE
10. KOLISTA
11. ?
12. ?
2 4 2