Odpowiedzi

2010-03-28T12:40:31+02:00
Tereny podmokłe jest określeniem środowisk położonych na pograniczu lądu i wody,mogą służyć jako tanie i skuteczne oczyszczalnie dla naszych rzek.
Powstają w procesach krasowych.
Tereny podmokłe to takie tereny, gdzie wierzchnia warstwa grutnu niemal stale nasycona jest wodą. Powstają one m.in. poprzez zastanie jezior roślinnością. Z czasem bagna zanikają, przekształcając się w torfowiska. Wszystkie jeziora z czasem zamienia się w bagna, a w koncu w torfowiska. Oznacza to zanik jezior. Powstają także na płaskich lub lekko wklęsłych terenach o nieprzepuszczalnym podłożu oraz na obszarach zalewowych bardzo wolno płynących rzek.
22 4 22
2010-03-28T13:08:35+02:00
Termin "Tereny podmokłe" jest określeniem środowisk położonych na pograniczu lądu i wody. Są to więc estuaria, równiny zalewowe, bagna, torfowiska i lasy namorzynowe.

Tereny te są niezwykle produktywne ponieważ to one są źródłem pozyskiwania wielu ryb, oferują soczystą roślinność dla wypasu stad zwierząt hodowlanych, to one są wreszcie miejscem, gdzie występuje wiele gatunków różnorodnych organizmów. Egzystencja zwierząt zależy od stopnia produkcji pierwotnej, która dostarcza "podstawowej energii" wszystkim łańcuchom pokarmowym. Estuaria są ponad 15 razy bardziej produktywne niż inne ekosystemy otwartego morza, a lasy namorzynowe nawet 20 razy. Tereny podmokłe pokrywają ok. 6% powierzchni lądu na Ziemi i występują nieomal wszędzie, od tundry po obszary tropikalne.

Moczary, brzegi wodne, jeziora, delty rzeczne. Niektóre z nich bardzo bogate w faunę i florę. Woda słodka i słona, wyspy piasku i mułu, brzegi obrośnięte trzciną, podmokłe lasy są miejscem bytowania wielu gatunków płazów, ryb, ptaków i niezliczonych gatunków bezkręgowców. Wielkie moczary Północnej Ameryki są położone wzdłuż brzegu Oceanu Atlantyckiego. Znajduje się tam jeden z wielu parków narodowych, chroniący tysiące białych czapli, białych warzech, aligatorów i żółwi błotnych.
8 3 8