Odpowiedzi

2010-03-28T12:31:45+02:00
Rośliny samożywne:
-potrafia przekształcać związki nieorganiczne w organiczne,
-potrafia same wytworzyć sobie pokarm z dwutlenkiem węgla, solami mineralnymi oraz wody przy udziale energii słonecznej pobieranej poprzez ciałaka zieleni (mitochondria) -fotosyntezy
Cudzozywne:
-nie potrafią wytworzyć samodzielnie pokarmu ,potrzebnych do życia substancji tj : białka, cukry, tłuszcze, pobierają z innych organizmów
-dzielimy je na saprofity, które czerpią pokarm z martwych szczątków organicznych lub zwierzęcych np: pasożyty które czerpia pokarm z żywych organizmów np, pchła
2 3 2