Przetlumaczcie mi to:
Stonehenge, Wiltshire
Stonehenge is a circle of ancient stones erected between 3000BC and 1,600BC. It is one of the most important prehistoric monument sites in Britain.
It was constructed in three phases and it has been estimated that this took more than 30 million hours of labour. The Bluestones and Sarsen stones were carried hundreds of miles to the Wiltshire site. Mystery surrounds the stone circle as to why it was built. Some think it was designed as a place to worship the sun, others believe it may have been a place of sacrifice.
Visitors are not permitted near the stones unless pre-arranged. Viewing is behind a fence that runs around the stone circle

2

Odpowiedzi

2010-03-28T12:28:41+02:00
Stonehenge, Wiltshire
Stonehenge jest kołem starożytnych kamieni wzniesiony w latach 3000BC oraz 1600 pne. Jest to jedno z najważniejszych miejsc prehistoryczne pomnik w Wielkiej Brytanii.
Został zbudowany w trzech fazach i szacuje się, że trwało to ponad 30 mln godzin pracy. Bluestones i kamienie Sarsen odbyły się setki mil na stronie Wiltshire. Tajemnica otacza kamienny krąg, dla których została ona zbudowana. Niektórzy uważają, został zaprojektowany jako miejsce kultu słońca, inni uważają, może to być miejsce ofiary.
Goście nie mogą, chyba że w pobliżu kamieni ustawionych. Ogląda się za płotem, który działa na całym kamienny krąg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:55:35+02:00
Stonehenge, Wiltshire
Stonehenge jest okręgiem starożytnych kamieni wzniesionych między 3000BC i 1,600 BC. To jest jedno z najważniejszych prehistorycznych miejsc pomnika w Britain.
To zostało zbudowane w trzech fazach i to zostało ocenione, że to wzięło więcej niż 30 milion godzin pracy. Bluestones i kamienie Sarsen zostali noszeni setki mil do miejsca Wiltshire. Tajemnica otacza kamienny okrąg jako, do dlaczego to zostało zbudowane. Jakiś myśli, że to zostało zaprojektowane jako miejsce, by uczcić słońce, inni wierzą, że to mogło być miejscem ofiary.
Goście nie są pozwoleni blisko kamieni, chyba, że - ułożony. Podgląd zalega ogrodzenie, które biega dookoła kamiennego okręgu