Odpowiedzi

2010-03-28T12:44:58+02:00
H=I/(2πr) Natężenie pola magnetycznego od prostoliniowego przewodnika w odległośći r od przewodnika
B=μ₀H
Zatem
B=(μ₉I)/(2πr) (A)
r=10 cm = 0,1 m
I=10A
μ₀= 4π*10⁻⁷ N/A² przenikalność magnetyczna próżni
Wstawiam do A
B=(4π*10⁻⁷*10)/(2π*0,1) (π się skraca)
B= 200*10⁻⁷ T = 0,00002 T