Do podanych wyrazów dopisz partykułę NIE.Przy każdym wyrazie napisz jaką jest częścią mowy
Wyraz:
.... uwaga części mowy
.... dziś
.... ten
.... miły
....dostatek
.....lepiej
.....palenie
.... najszczęśliwiej
.... trzeba
....każdy
......dostarczenie
.....wiele
.....wesoło
.....oni
.....blisko
......chętnie
.....tylko
......rzadszy

1

Odpowiedzi

2010-03-28T12:39:00+02:00
Nie uwaga części mowy
nie dziś
nie ten
niemiły
niedostatek
nie lepiej
nie palenie
nie najszczęśliwiej
nie trzeba
nie każdy
niedostarczenie
nie wiele
niewesoło
nie oni
nieblisko
niechętnie
nietylko
nie rzadszy
7 1 7