1. Promień okręgu przechodzącego przez cztery wierzchołki prostokąta, ma długość 2, a kąt ostry między przekątnymi ma miarę 45 stopni. Niech p oznacza pole prostokąta. ile równe jest p?
2.O funkcji f wiemy, że tylko dla trzech argumentów przyjmuje wartość 6. zatem funkcja g określona wzorem g(x)=f(x)-6 ile ma miejsc zerowych?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:45:09+02:00
1) jest taki wzór na pole
p=sin(kąta ostrego między przekątnymi) *d²/2

d=2r=4

p=sin45*16/2=pierwiastek z 2/2*8 = 4* pierwiastek z 2
1 5 1