Wygrałaś w milionerach milion złotych. Postanawiasz cała kwotę wpłacić do banku, na lokatę terminową, na okres 1 roku.

Oblicz : k (1 + r % )
Eurobank - 6,9 %
bank Millenium - 7,0 %
bank PKO - 11,9 %

+ obliczyć odsetki , a od odsetek odliczyć oprocentowanie 20 %

Która oferta jest korzystniejsza? Jaki procent kapitału stanowią Twoje odsetki? Jakie konsekfencje finansowe poniesiesz, jeśli zerwiesz umowę lokaty po 9 miesiącach?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T17:30:31+01:00
Eurobank
1 000 000*(1+6,9%)=1 000 000 *(1+0,069)=1 000 000*1,069=1 069 000
1 069 000-1 000 000=69 000 odsetki
69 000-0,2*69 000=69 000-13 800=55 200 po odliczeniu podatku

Millenium
1 000 000*(1+7%)=1 000 000*(1+0,07)=1 000 000*1,07=1 070 000
1 070 000-1 000 000=70 000 odsetki
70 000-0,2*70 000=70 000-14 000 = 56 000 po odliczeniu podatku

PKO
1 000 000*(1+11,9%) = 1 000 000 (1+0,119) = 1 000 000*1,119 = 1 119 000
1 119 000-1 000 000= 119 000 odsetki
119 000 - 0,2*119 000 = 119 000 - 23800 = 95200 po odliczeniu podatku

Najkorzystniejsza jest opcja w banku PKO
95200/1 119 000≈8,51% <procent odsetek do kapitału

Przy zerwaniu umowy
9 miesięcy = 9/12 = 3/4 roku = 0,75
1 000 000*(1+11,9%*0,75) = 1 000 000 (1+0,119*0,75) = 1 000 000*1,08925 = 1 089 250
1 089 250-1 000 000= 89 250 odsetki
89 250-0,2*89 250=89 250 - 17850 = 71 400 po odliczeniu podatku
95 200-71 400=23 800
Przy zerwaniu umowy po 9 miesiącach traci się możliwość uzyskania 23 800zł
2009-10-30T17:38:42+01:00
E.
1 000 000*(1+6,9%)=1 000 000 *(1+0,069)=1 000 000*1,069=1 069 000
1 069 000-1 000 000=69 000
69 000-0,2*69 000=69 000-13 800=55 200

P.
1 000 000*(1+11,9%) = 1 000 000 (1+0,119) = 1 000 000*1,119 = 1 119 000
1 119 000-1 000 000= 119 000
119 000 - 0,2*119 000 = 119 000 - 23800 = 95200

M.
1 000 000*(1+7%)=1 000 000*(1+0,07)=1 000 000*1,07=1 070 000
1 070 000-1 000 000=70 000
70 000-0,2*70 000=70 000-14 000 = 56 000