Odpowiedzi

2010-03-28T12:50:05+02:00
(x-1)²+(y+2)²=4
Dlaczego tak?
Wychodzimy od podstawowego równania okręgu:
x²+y²=r²
Dla równania podstawowego środek okręgu znajduje się w punkcie (0,0).
Aby środek był w punkcie (1, -2), dodajemy odpowiednio 1 do zmiennej x i -2 do zmiennej y, pamietajac o zmianie znaku (dlatego w naszym równaniu nie ma (x+1)²+(y-2)², to bierze się z definicji translacji wektorów).
Promień jest równy 2, więc r² jest równe 4.