Głównymi składnikami powietrza są azot ( N ) ( 78,09% objętości powietrza ) i tlen ( O ) ( 20,95% objętości powietrza ) . Pozostałą część powietrza stanowią między innymi : argon ( Ar ), dwutlenek węgla ( CO₂ ) i neon ( Ne ).
A. Zawartość argonu w atmosferze wynosi 0,93% objętości. Zapisz wyrażenie prowadzące do wyznaczenia, ile to procent objętości składników atmosfery bez azotu i tlenu.
B. W atmosferze masa azotu stanowi 75,51% masy powietrza, a masa tlenu 23,01% .
Uzupełnij tabelę. Masę azotu i tlenu zapisz w postaci wykładniczej, czyli w postaci iloczynu, którego pierwszy czynnik jest większy lub równy 1 i mniejszy od 10 , a drugi jest całkowitą potęgą liczby 10 .

TABELA:

,,,,,,,,,,,,,Atmosfera,,,,,,,,,,,N₂,,,,,,,,,,O₂,,,,,,,,,,,,Pozostałe
%,,,,,,,,,100,,,,,,,,,,,,75,51,,,,,,,23,01,,,,,,,,,,uzupełnij
masa,(t),,,5,38 × 10¹⁵,,,,,,,,uzupełnij,,uzupełnij,,,,,6,9402×10¹³


Zapisz swoje obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T14:24:34+02:00
A) 0,93%*(100%-78,09%-20,95%)
B)Atmosfera
N₂ - 7,551%*10²
O₂ - 2,301%*10²
Pozostałe - 1,48