Zad 1
w prostokątnym układzie współrzędnych dane są punkty:
A=(-2, 4),
C=(3, 2 1/2) < 1/2 jedna druga >
E=(-1, -1)
jakie współrzędne mają punkty B,D,F jeżeli wiadomo że sześciokąt ABCDEF jest figurą osiowosymetryczną względem jednaj z osi układu współrzędnych. Zrób odpowiedni rysunek.
_________________________________________________
zad 2
w prostokątnym układzie współrzędnych dane są punkty :
B= (4,-4)
G= (-1,0)
jakie współrzędne mają punkty A,C,D,E,F,H jeżeli wiadomo ze ośmiokąt ABCDEFGH jest figurą osiowosymetryczną względem osi układu współrzędnych oraz środkowosymetryczną względem początku układu współrzędnych? zrób odpowiedni rysunek. Ile rozwiązań ma to zadanie ?
_________________________________________

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:28:59+02:00
To się nazywa układ kartezjański. Powiedz w szkole, zabujasz.
1.
b=(-1,1)
d=(3,-2 1/2)
f=(-2,-4)
I łączymy kropeczki.
2Albo masz złe dane albo źle przepisałaś.Bo to jest albo sześciokąt, albo gwiazda, czym być nie może.
44 4 44