Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:43:11+02:00
Kupujmy aerozole(dezodoranty), które nie przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej Ziemi . Freony przyczyniają się szczególnie do niszczenia warstwy ozonowej . Przez freony powstaje chlor który wchodzi w reakcję z ozonem .
Przez dziurę ozonową przedostaje się duża ilość promieniowanie nadfioletowego ( UV), przez co zwiększa się liczba zachorowań na nowotwory skóry.

Co możemy robić :
Ograniczać ilość tlenku węgla 4 , stosując tzw . czyste źródła energii ( elektrownie wodne, nowoczesne elektrownie atomowe) , ograniczając ruch samochodowy i wprowadzać pojazdy elektryczne na benzynę bezołowiową, filtry oczyszczające gazy spalinowe, odsiarczanie paliw, filtry i odpylacze gazów przemysłowych.
Sadzić więcej roślin(drzew) !
2 2 2