Sieć dróg publicznych Polski ma długość 360 tys.Km a w jej skład wchodzi 29 010 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 564 500 m. Oblicz średnią długość obiektu mostowego w Polsce oraz średnią odległość między obiektami mostowymi.Wyniki podaj odpowiednio z dokładnością do 1 m i 1 km .


Proszę o rozwiązanie mam to na jutroo :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:03:53+02:00
564 500 : 29 010 = ok. 19,46 m średnia długości mostów
360 000 000 - 564 500 = 359435500 m
359435500 : 29 010 = ok. 12390,1 m średnia między mostami
6 3 6