Odpowiedzi

2010-03-29T11:03:54+02:00
Powstanie Solidarności i jej działalność w latach 1980-1981 stanowiło pierwszą poważną próbę zmiany systemu realnego socjalizmu. W postawach znaczącej części społeczeństwa skumulowało się przeświadczenie o jego nieformalności czy też nienaprawialności . Od początku Solidarność występowała z ostrą krytyką władzy i metod rządzenia.Kwestionowała prawomocność systemu i przewodnią rolę PZPR. Domagała się głębokich zmian pod kontrolą związku-najpierw w odniesieniu do polityki społecznej i gospodarczej,a później gruntowej reformy państwa . Wymuszona przez opozycję częściowa liberalizacja systemy politycznego została zatrzymana i cofnięta przez wprowadzenie stanu wojennego.Władza odwoływała się do narzędnego dobra,jakim była racja stanu,wspólnota obiektywnych interesów państwowych i narodowych.Jednocześnie machina propagandowa skierowana była na wywołanie w świadomości Polaków przeświadczenia o nieodpowiedzialności i emocjonalnym zaślepieniu czołowych działaczy Solidarności ,ich braku woli pokojowego rozwiązania konfliktu,co w postaci stanu wojennego.Stopniowo zmniejszano poziom represyjności wobec opozycji wprowadzono formułę różnicującą opozycję konstruktywną i destruktywną,stopniowej modyfikacji ulegał także stosunek do Kościoła katolickiego , zaczęto liberalizować zasady funkcjonowania mass mediów.W lecie 1980 roku w Polsce znowu wybuchły strajki.W Gdańsku,w Stoczni imienia Lenina,Robotnicy przedstawili 21 postulatów,w których domagali się swobód demokratycznych i powstania wolnych związków zawodowych.Przywódcą strajku był Lech Wałęsa.Partia z niechęcią musiała ustąpić i podpisała z robotnikami porozumienie.Powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność.W grudniu 1981 roku władze z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziły stan wojenny.Działaczy opozycji uwięziono i zakazano działalności związku.Protesty zostały brutalnie stłumione.Symbolem represji stała się masakra w kopalni Wujek,gdzie milicja zastrzeliła 9 górników.Wprowadzono godzinę milicyjną,na ulicach stały czołgi,a patrole legitymowały przechodniów.Władze prześladowały działających w konspiracji działaczy Solidarności.Niektórzy z nich jak ksiądz Jerzy Popiełuszko,zostali zamordowani.
źródło:Książka do WOSU i HISTORII.
1 5 1