Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają sie siłą o wartości 3N. Jaka będzie wartość siły przyciągania gdy pierwszy ładunek wzrośnie dwukrotnie a drugi trzykrotnie? jak zmieni sie wartość tej siły jeżeli odległość między ładunkami wzrośnie dwukrotnie?

prosze

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:11:24+02:00
F₁=3N
F₁ = kq₁q₂/r²
zwiększają się ładunki
q₁₁ = 2q₁
q₂₂ = 3q₂
siła oddziaływania po zmianach
F₁₁ = kq₁₁q₂₂/r² = k2q₁3q₂/r² = 6kq₁q₂/r² = 6F₁ Zatem siła wzrośnie 6 razy

nie wiem o co chodzi wartość tej siły czy chodzi o siłe F₁ ale chyba tak
więc zakładam, że ładunki nie zmieniają się q₁ i q₂ bez zmian
natomiast odległość wynosi 2r
Zatem
F₃ = kq₁q₂/(2r)² = kq₁q₂/(4r²) = (1/4) F₁ = 0,25 F₁
zatem siła zmaleje 4 razy
(jeśli by było w stosunku do F₁₁ to F₃ = 6/4 F₁)