Odpowiedzi

2010-03-28T13:21:33+02:00
Ja zawsze piszę najpierw definicję więc

Obyczaj-powszechnie przyjęty,tradycyjny sposób postępowania,charakterystyczny dla danej grupy ludzi, danego terenu i czasu.

obyczaje w "Krzyżakach" :
-pasowanie na rycerza;
król pasował na rycerza osobę godną tego stanowiska przez dotknięcie obu ramion mieczem i wypowiedzenie formułki pasowania.
-pojedynki, turnieje:
każdy rycerz w owym czasie brał udział w pojedynkach i turniejach gdzie przeważnie walczono mieczem na koniu i walczono aż do śmierci jednego z uczestników
-polowania:
polowania na zwierzynę w lesie były bardzo ważne rycerze wychodzili do lasu i polowali na zwierzynę oraz przychodzili z łupem do domu.
-ślubowanie wybrance serca
zakochany rycerz musiał śłubować swej wybrance miłość oraz to że jej nie opuści i będzie jej usługiwał
-usługiwanie damie przy stole
rycerz musiał przy stole podawać damie dania zanim sam ich spróbował i zasuwać za nią krzesło
-podawanie damie wody św. w kościele
w kościele rycerz towarzyszący damie musiał podać jej w butelce wodę świętą
-przyjmowanie upominku od damy serca
gdy dama chciała podarować coś rycerzowi musiał to przyjąć
-ułaskawienie skazanego
gdy skazany był niewinny lub gdy rycerz uznał go takowym musiał go ułaskawić gdyż tak głosił jego kodeks
13 3 13