Wygrałeś 1000000 zł. Postanawiasz wpłacić tą kwotę do banku na lokatę na okres 1 roku.

(ja akurat muszę obliczyć 3 banki):
Eurobank - oprocentowanie: 6,9 %
Bank Spółdzielczy - oprocent. 11,9 %
Bank PKO - oprocent. 4,6 %

wzór : k (1+r% )
gdzie : k - kwota, czyli 1000000 zl.
1 - okres na jaki zostalo wplacone.
r% - oprocentowanie banku.

i potem od tej sumy co wyjdzie odliczyc podatek 20 %.

Która oferta jest korzystniejsza? Jaki procent kapitału stanowią Twoje odsetki? Jakie konsekfencje finansowe poniesiesz, jeśli zerwiesz umowę lokaty po 9 miesiącach?

3

Odpowiedzi

2009-10-30T17:46:56+01:00
Eurobank
1 000 000* 0,069=69000=1069000 odsetki
1000000+13800=1013800 stan konta po odsetkach
69000*0.2=13800 20% odsetek
69000-13800=55200 odsetki dodane do konta
55200/1000000*100%=5.52% procent kapitalu

bank spoldzielczy
1000000*0.119=119000=119000
1000000+96620=1096620
119000*0.2=22380
119000-22380=96620
96620/1000000*100%=9.662 procent kapitalu

bank pko
1000000*0.046=46000
1000000+36800=1036800
46000*0.2=9200
46000-9200=36800
36800/1000000*100%=3,68%

najkorzystniejsza jest oferta banku spoldzielczego

3/4 roku=0.75 to jest 9 miesiecy (inaczej 9/12 po skroceniu wynosi 3/4) robiac podanym powyzej sposobem
1000000*(1+11,9%*0,75) = 1000000 (1+0,119*0,75) =
1000000*1,08925 = 1089250
1089250-1000000= 89250 sama wysokosc odsetek
89250-0,2*89250=89250 - 17850 = 71400 odsetki po odliczeniu podatku
95200-71400=23800 to jest ilosc straty majatku
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T17:50:25+01:00
Eurobank
1 000 000*(1+6,9%)=1 000 000 *(1+0,069)=1 000 000*1,069=1 069 000
1 069 000-1 000 000=69 000 odsetki
69 000-0,2*69 000=69 000-13 800=55 200 po odliczeniu podatku

Bank Spółdzielczy
1 000 000*(1+11,9%) = 1 000 000 (1+0,119) = 1 000 000*1,119 = 1 119 000
1 119 000-1 000 000= 119 000 odsetki
119 000 - 0,2*119 000 = 119 000 - 23800 = 95200 po odliczeniu podatku

Bank PKO
1 000 000*(1+4,6%)=1 000 000*(1+0,046)=1 000 000*1,046=1 046 000
1 046 000-1 000 000 = 46 000 odsetki
46 000-0,2*46 000=46 000-9 200=36 800 po odliczeniu podatku

Najkorzystniejsza jest oferta Banku Spółdzielczego
95 200-71 400=23 800
95200/1 119 000≈8,51% <procent odsetek do kapitału

Przy zerwaniu umowy
9 miesięcy = 9/12 = 3/4 roku = 0,75
1 000 000*(1+11,9%*0,75) = 1 000 000 (1+0,119*0,75) = 1 000 000*1,08925 = 1 089 250
1 089 250-1 000 000= 89 250 odsetki
89 250-0,2*89 250=89 250 - 17850 = 71 400 po odliczeniu podatku
95 200-71 400=23 800
Przy zerwaniu umowy po 9 miesiącach traci się możliwość uzyskania 23 800zł
3 5 3
2009-10-30T18:00:51+01:00
1 000 000+(1 000 000* 0,069)=1 000 000+69000=1069000
1069000-(1069000*0.2)=1069000-213800=855200

1000000+(1000000*0.119)=1000000+119000=1119000
1119000-(1119000*0.2)=1119000-223800=895200

1000000+(1000000*0.046)=1000000+46000=1046000
1046000-(1046000*0.2)=1046000-209200=836800
2 1 2